AES128   Introducción | Instalación | Configuración | Funcións de cifrado | Exemplos
Introducción:
AES128 é unha implementación do algoritmo de cifrado AES 128 bits (Advanced Encryption Standard) programada en PHP. Permite cifrar datos mediante este algoritmo sen necesidade de bibliotecas externas.
Instalación:
Para instalar AES128 so é necesarico copiar o arquivo AES128.php ó directorio de execución de scripts php.
Configuración:
Non existen opcións de configuración.
Funcións de cifrado:
Estas funcións son as que se usan para cifrar datos:
Exemplos:
José Manuel Busto